|  registrace nového klienta

Škody a poj. událostiŠkody a poj. události logo

Servis Pneuservis Škody a poj.události Náhradní vozidla Servisní náklady online Vozidla k pronájmu

Následující postupy a pravidla jsou určena pro tyto nehody a škodní události:

 • - nehody a poškození způsobené vlastním zaviněním
 • - poškození vloupáním a poškození neznámým pachatelem
 • - nehody způsobené třetí osobou
 • - odcizení vozu

Postup při vzniku škody nebo pojistné události

 • Zapněte varovná světla.
 • V případě zranění volejte záchrannou službu, (tel. 155), příp. Integrovaný záchranný systém ČR (tel. 112).
 • Místo nehody označte výstražným trojúhelníkem 100 m od místa nehody na pozemní komunikaci.
 • Oznamte událost na Policii ČR (tel. 158), případně na státní policii daného státu (pokud tato událost dle zákona této povinnosti podléhá).
 • Neopouštějte místo nehody do doby vyřešení a rozhodnutí policie ČR, případně do písemné dohody s druhým účastníkem nehody. Je nutné vyplnit a oboustranně podepsat záznam o dopravní nehodě - k tomu lze využít přiložený formulář „Hlášení o škodní události “.
 • Nahlaste událost ihned na servisní oddělení AutoCorp, a.s. a vyplněný formulář „Hlášení o škodní události“ a zašlete do 24 h na servisní oddělení AutoCorp, a.s. spolu s kopií řidičského průkazu řidiče, a to na adresu : nehody(zav.)autocorp.cz.
 • Pokud je poškozený vůz pojízdný, přistavte jej do smluvního autorizovaného servisu - viz seznam smluvních autoservisů.
 • V případě nepojízdnosti vozu kontaktujte smluvní asistenční službu (viz. „driver set“) a oznamte to servisnímu oddělení AutoCorp, a.s.
 • V případě odcizení vozidla je nutno vyžádat od Policie ČR „Protokol o hlášení odcizení vozidla“ a doručit jej na AutoCorp, a.s. V případě nedostupnosti tohoto protokolu je nutno na AutoCorp, a.s. nahlásit číslo jednací a adresu policejní služebny, která uvedený případ šetří.

Postup při využití silniční asistence

V případě nepojízdnosti Vašeho vozidla z důvodu havárie nebo poruchy, Vám vzniká nárok na využití asistenční služby poskytované smluvním partnerem pojišťovny. Asistenční služba je poskytována na základě Vaší telefonické žádosti. Kontakt pro využití silniční asistence a náhradní vozidlo :

727 891 044

Při volání na linku asistenční služby dispečerovi sdělte:

 • Co se Vám stalo, typ vozidla a RZ (SPZ).
 • Kde se přesně nacházíte a telefonické spojení na Vás.
 • Voláte-li ze zahraničí, číslo svého cestovního pasu, jméno, adresu a místo trvalého bydliště v ČR.